solon’s blog

英日日英、中日日中の翻訳業。外国語トレーニングを中心に書いています。

トレーニングする日々:6月28日

さて、今日からトレーニング再開だ。

しっかり、トレーニングしよう。

 

本日のトレーニン

朝外国語(ジョージア語、アルメニア語)
朝英語音読
朝外国語音読(チェコ語中国語葡伊西仏独)

翻訳ストレッチ            ⇒
翻訳ストレッチPart2    ⇒
トルコ語                       ⇒
ポーランド語                ⇒
チェコ語                       ⇒

ロシア語                       ⇒
イタリア語                   ⇒
ブラジルポルトガル語  ⇒

第二単語集(ウクライナベラルーシポーランドベンガル、華語)
 

翻訳学習             
外国語トレーニング    

TOEIC文法4冊    ⇒
ベラルーシ語        ⇒
ウクライナ語        ⇒